OK-Matkojen markkinointirekisteri

1.      Rekisterinpitäjä

Elämys Travel & Events / OK-Matkat 
Hämeentie 31 A
00500 HELSINKI
puh. 09 2510 2050 (vaihde) 

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Peter Forsström
puh. 040 501 5381 (suora)

sähköposti: etunimi.sukunimi@okmatkat.fi

3.      Rekisterin nimi

OK-Matkojen markkinointirekisteri

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään matkapalvelujen markkinointiin kuten esitepostituksiin, uutiskirjeiden lähettämiseen sekä asiakkaiden tiedottamiseen uusista matkakohteista.

5.      Rekisterin tietosisältö

OK-Matkojen markkinointirekisteri koostuu kolmesta alirekisteristä, joilla jokaisella on oma käyttötarkoituksensa ja tietosisältönsä. Nämä kolme alirekisteriä ovat uutiskirjeet, esitetilaukset ja uusien matkojen tiedot -alirekisteri. 

Uutiskirjeet alirekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka tilaavat OK-Matkojen uutiskirjeen. Tämän alirekisterin tietosisältö on:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Tilatut uutiskirjeet

Esitetilaukset alirekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka ovat tilanneet OK-Matkojen esitteen. Tämän alirekisterin tietosisältö on:

 • Nimi
 • Katuosoite
 • Postiosoite
 • Tilausaika
 • Toimitusaika

Uusien matkojen tiedot – alirekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka ovat pyytäneet OK-Matkoja ilmoittamaan, kun uusi matkakohde avautuu myyntiin. Tämän alirekisterin tietosisältö on:

 • Sähköpostiosoite
 • Matka
 • Tilausaika
 • Toimitusaika

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Kysymme asiakkaalta luvan henkilötietojen käyttämiseen markkinointiviestinnän tarkoituksiin. Tiedot kerätään asiakkaalta matkavarauksen yhteydessä yrityksen verkkosivuilla tai asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa.

7.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Painotalolle toimitetaan kerran vuodessa esitepostituksia varten esitteen tilanneiden asiakkaiden nimi- ja osoitetiedot. Muuten OK-Matkat ei luovuta markkinointirekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

OK-Matkat ei luovuta markkinointirekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tiedot sijaitsevat sähköisessä rekisterissä

 • Rekisterin tietoihin on pääsy vain OK-Matkojen henkilökunnalla
 • Rekisteriin kirjautuminen vaatii käyttäjäkohtaisen tunnuksen ja salasanan
 • Rekisterin järjestelmätoimittajan kanssa on tehty tietosuoja- ja salassapitosopimus

10.  Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka OK-Matkat on hänestä kerännyt ja tallentanut. Asiakas voi pyytää jäljennöksen tiedoistaan ottamalla yhteyden rekisterin yhteyshenkilöön. Tietojen pyytäjän tulee käydä todistamassa henkilöllisyytensä OK-Matkojen konttorilla ennen tietojen luovuttamista.

11.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää OK-Matkoja muuttamaan hänen henkilötietojaan tai poistamaan niitä. Rekisteröity voi myös pyytää OK-Matkoja poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot rekistereistään.

12.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtoa OK-Matkoista toiseen järjestelmään koneluettavassa muodossa. Tällöin OK-Matkat toimittaa henkilötiedot määrämuotoisessa Microsoft Excel –tiedostossa, josta ne voidaan koneellisesti lukea toiseen järjestelmään.

Lue esitettä

Vuoden 2023 esitteemme on ilmestynyt!
Selaa esitettä alla olevasta linkistä.